Turboinštitut

Home Turboinštitut

Turboinštitut je jedan od vodećih nezavisnih instituta u oblasti hidroenergije i tretmana vode u svijetu, sa preko 50 godina iskustva. Turboinštitut je jedinstven, korisnički orijentisan institut za hidraulične mašine, sa opremom, znanjem i iskustvom koji omogućavaju razvoj modela, dizajn, proizvodnju i testiranje u skladu sa IEC 60193 standardom.

Na području centrifugalnih pumpi i pumpnih sistema, Turboinštitut može da ponudi najkvalitetnije usluge vezano za proizvodnju centrifugalnih pumpi, proizvodnju rotora i drugih hidrauličnih dijelova pumpi, varene i lijevane izvedbe, ispitivanje pumpi i sistema na terenu, rekonstrukciju i optimizaciju pumpi i pumpnih postrojenja, nezavisna ispitivanja pumpi kod preuzimanja na terenu ili u laboratoriju, konsultacije i rješavanje problema vezanih za pumpe i pumpne sisteme, obrazovne kurseve na području centrifugalnih pumpi, baždarenje mjerača protoka većih dimenzija u laboratoriju i na terenu.

Biafluiten - Principal Turboinštitut

Kolektor Turboinštitut d.o.o.

Rovsnikova 7, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
T: +386 (0)1 582 01 00